Plenumsdom i Høyesterett - forbud mot tilbakevirkende lov

Høyesterett avsa i dag dom i sak mellom Arves Trafikkskole og Staten v/Finansdepartementet. Med dissens 11-4 ble Oslo fylkesskattekontors vedtak om tilbakebetaling av merverdiavgift som allerede var ført til fradrag, opphevet fordi lovgrunnlaget det bygget på var i strid med Grunnlovens §97.

Avgjørelse    10. mars 2006    👤Beate Kronen