vannglass

Pliktmessig avhold og alkotest

Regler om pliktmessig avhold finnes i en rekke lover og omfatter flere yrkesgrupper. Samtlige lover pålegger avhold under tjenestetiden. I endel lover stilles også krav om at man ikke skal nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel innen 8 timer før tjenesten begynner.

Artikkel    27. januar 2014    👤Jon D. Bech

Samtlige lover inneholder bestemmelser om at det ved mistanke om påvirkning av alkohol eller andre rusmidler kan pålegges at vedkommende avgir alkotest, utåndingsprøve/blåseprøve, blodprøve eller lignende prøve.

Regler om pliktmessig avhold finner du i følgende lover: 

  • for yrkessjåfører – lov 18. juni 1965 nr. 4  om vegtrafikk (veitrafikkloven) § 22b ,
  • for jernbaneansatte – lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane   m.m. (jernbaneloven ) § 3b ,
  • for flypersonell –  lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 6-12 ,
  • for sjøfolk – lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 6 ,
  • for helsepersonell  – lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 8 ,
  • for forsvarspersonell – lov 2. juli 2004 nr. 59 om forsvarspersonell (forsvarspersonelloven) § 10 .

Bestemmelser  om pliktmessig avhold fantes tidligere i avholdspliktloven fra 1936. Loven, som gjaldt for visse grupper militære mannskaper, jernbaneansatte, flypersonell og yrkessjåfører, ble opphevet i 2006.