Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Provisorisk anordning

I statsråd 19. september 2014 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014.

Lovtidend    22. september 2014    👤Knut Davidsen

Provisorisk anordning 19. september 2014 nr. 1205 om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014 innebærer at tariffoppgjøret skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Nemnda er opprettet med hjemmel i lov 27. januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister, og behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, eller som i dette tilfellet, ved en provisorisk anordning fastsatt av Regjeringen.

Grunnloven § 17 gir Regjeringen anledning til å fastsette provisorisk anordning, som er det samme som en lov, når Stortinget ikke er samlet. Anordningen gjelder for begrensede områder som handel, toll, næringsveier og politi, og må ikke stride mot Grunnloven. Den gjelder bare til Stortinget samles. Fra 1982 til i dag er det fastsatt 17 provisoriske anordninger. En av dem var en opphevelse der grunnlaget falt bort før Stortinget ble samlet. Ti av anordningene gjaldt lønnsnemndsbehandling av arbeidstvister, av disse ti var seks knyttet til oljesektoren. To av anordningene gjaldt krig og terrorisme, en oppholdsforbud for MC-gjenger, en om frister i forbindelse med en bankstreik, en om offentlig eierskap til vannkraften og en om forbud mot fallskjermhopping i Trolltindene.