Provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme

Kongen har i statsråd i dag fastsatt en provisorisk anordning om forbud mot finansiering av terrorisme m.m. Anordningen har blitt kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I. (Les saken her.)

Lovtidend    5. oktober 2001    👤Gudrun W Amble