Regellesehjelp gjør det letter å lese EØS-forskrifter

Mattilsynet har i samarbeid med Lovdata utviklet «regellesehjelp».  Regellesehjelp er en funksjon  for å fremheve bestemmelser i inkorporerte forordninger som retter seg mot virksomheter. Dette gjøres ved å nedtone tekst som bedrifter og privatpersoner ikke trenger å forholde seg til.   Les mer om regellesehjelp hos Mattilsynet.

Søketips    2. april 2013    👤Lovdata   

Mattilsynet har i samarbeid med Lovdata utviklet «regellesehjelp».  Regellesehjelp er en funksjon  for å fremheve bestemmelser i inkorporerte forordninger som retter seg mot virksomheter. Dette gjøres ved å nedtone tekst som bedrifter og privatpersoner ikke trenger å forholde seg til.   Les mer om regellesehjelp hos Mattilsynet.