Regionale og lokale forskrifter

I Norsk Lovtidend avd. II kunngjøres regionale og lokale forskrifter. Dette skjer først elektronisk, se eksempel her, og deretter i en trykt utgave.

Lovtidend    24. mars 2003    👤Knut Davidsen

Den trykte utgaven kan lastes ned som en PDF-fil, se symbolet bak hvert hefte. Ved å tegne abonnement får man tilsendt en trykt utgave, se skjema for bestilling her.

Norsk Lovtidend avd. II inneholder regionale og lokale forskrifter, og kunngjøring skjer på grunnlag av innsendte saker fra forvaltningen. Se lov om Norsk Lovtidend og forvaltningslovens kap. VII. som inneholder regler for kunngjøring av forskrifter.