Regler om toll- og avgiftsfri innførsel - reisegodsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 10. januar 2003 ny forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (reisegodsforskriften). Les forskriften og spesielt § 4 her.

Lovtidend    21. januar 2003    👤Knut Davidsen