Renter ved forsinket betaling

Forsinkelsesrenten er ved forskrift 17. desember 2003 nr.1632 fastsatt til 9,25 prosent p.a. Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Lovtidend    23. desember 2003    👤Knut Davidsen