Reseptregisteret

I statsråd 17. oktober 2003 ble det med hjemmel i apotekloven § 5-5 og helseregisterloven fastsatt forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).

Lovtidend    21. oktober 2003    👤Knut Davidsen   

Forskriften gir hjemmel for å etablere et landsomfattende pseudonymt register for reseptbasert legemiddelstatistikk Forskriften gir bestemmelser for innsamling, lagring, behandling og utlevering av opplysninger i registeret. Innsamling, lagring og behandling av opplysninger i Reseptregisteret skjer elektronisk. Legemiddelbruk til dyr inngår derfor også i registeret. Ved opprettelse av et reseptbasert legemiddelregister er det lagt stor vekt på å ivareta personvernet. I tråd med helseregisterloven vil det være strenge krav til sikkerhetsløsninger for både innsending og behandling av data i registeret.