Rettsmekling

Forskrift om forsøksordning med rettsmekling av 13. desember 1996 nr. 1144 ble i statsråd fredag 2. november 2001 endret ved at fire nye domstoler skal være med i forsøksordningen. Dette gjelder Nedre Romerike herredsrett, Stavanger byrett, Skien og Porsgrunn byrett og Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete. Endringen trer i kraft 1. januar 2002. Se endringsforskriften her.

Lovtidend    7. november 2001    👤Knut Davidsen