Rettsområder

Rettsområder i Lovdata Pro systematiserer rettskildene

Nå har rettsområdene i Lovdata Pro blitt mer presise og finmasket.  Du får raskt og enkelt tilgang til regelverk, rettsavgjørelser og andre rettskilder innenfor fagfeltet.

Nyhet    15. juni 2016    👤Lovdata   

Antall rettsområder har økt, og innenfor enkelte rettsområder er det nå to nivåer med underliggende rettsområder. Dette gjelder for strafferett, sivil- og straffeprosess, tvangsfullbyrdelse samt pensjons- og trygderett.

Rettsområdene under EU/EØS-retten følger systematiseringen på nettstedet Europalov med lenker direkte til dette nettstedet.

For hvert rettsområde finner du tilknyttede kilder basert på lovhenvisninger innenfor hvert enkelt rettsområde. Dette betyr økt relevans og muligheter til å inkludere flere kilder under hvert enkelt rettsområde. Under rettsområdet utlendingsrett finner du  for eksempel rundskriv, internmeldinger og praksisnotater fra UDI.

Hva kan Rettsområdene hjelpe deg med?

  • Flytt favorittrettsområdene dine til "Mine rettsområder" og få enklere oversikt over alle nye dokumenter.
  • Søk  innenfor et rettsområde.
  • Få varslinger på e-post om endringer i rettsområdets regelverk og om nye avgjørelser mv. innenfor rettsområdet.

Les mer om hvordan du kan effektivisere arbeidet ved å benytte rettsområde-funksjonene.

Tegn et gratis prøveabonnement på Lovdata Pro, så vil du finne ut hvordan systemet hjelper deg i det daglige arbeidet.