Rettspraksis iht. EØS-avtalen - f.eks. artikkel 53

Hvis du f.eks. leter etter rettspraksis ang. en spesiell artikkel i EØS-avtalen, lar dette seg søke frem i Lovdatas abonnementssystem, Lovdata Pluss. Her finner du rettspraksis fra norske domstoler, samt EFTA-domstolen og EF-domstolen.

Avgjørelse    23. mai 2002    👤Knut Davidsen

For å finne rettspraksis fra de ulike instansene må du bruke ulike søketeknikker da dommene har forskjellig format.

Norske domstoler
Her vil det vanligvis være henvist til EØS-avtalens artikler (eller direktiver/forordninger - som enklere lar seg søke på). Om du f.eks. leter etter rettspraksis ihht. artikkel 53 i EØS-avtalen, søker du som følger:
EMNE1: ART* // 53 // EØS*
Da vil du finne de avgjørelser hvor søkeordene står i samme setning (uttrykt ved doble skråstreker).

EFTA-domstolen
EFTA-domstolen vil normalt henvise til EØS-avtalens artikler. Her vil tekstene dels finnes på norsk og dels på engelsk. Du kan finne dem ved et frasesøk (indikert med et mellomrom mellom ordene):
EMNE1: ART* 53

EF-domstolen
EF-domstolen vil normalt henvise til de parallelle bestemmelsene i Romatraktaten. Dette gjøres i form av tilleggsopplysninger som er standardisert og lagt på alle EF-avgjørelser. Disse numrene bygges opp av en kombinasjon av årstall og artikkel (disse er forklart i Lovdata Pluss-brukerveiledning. Domstolen kan til ulike tider ha henvist til 3 ulike versjoner av Romatraktaten, 1957-versjonen, 1992-versjonen (hvor Maastricht-endringene er innarbeidet) og 1997-versjonen (hvor Amsterdamversjonen er innarbeidet og hele traktaten fikk ny nummerering - gammel art.85 ble da ny art. 81).
Disse 3 alternative henvisningene kan man finne ved følgende søk:
JURCIT: 157E085*, 192E085*, 197E081*

For ytterligere brukerstøtte på søking etter rettspraksis ang. EØS/EU-regler, kan du ringe Lovdata på 23 35 60 00.