Rettssikkerhetskonferansen 2016

Rettssikkerhetsprisen 2016

Lovdata mottok 27. september 2016 Rettssikkerhetsprisen 2016 fra Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen under Rettssikkerhetskonferansen på Grand Hotel i Oslo.

Artikkel    28. september 2016    👤Knut Davidsen

Foto: Fartein Rudjord

Lovdata fikk overrakt årets rettssikkerhetspris av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon. Prisen ble mottatt på Lovdatas vegne av styreleder Herman Bruserud, direktør Odd Storm-Paulsen og spesialrådgiver Trygve Harvold.

En jury oppnevnt av Juristforbundet hadde besluttet å tildele prisen til Lovdata. I begrunnelsen, som ble fremført av juryens leder professor dr. juris Hege Brækhus fra Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, heter det blant annet: Lovdata får rettssikkerhetsprisen 2016 for sitt arbeid med å styrke rettssikkerhet og likhet for loven, sitt samfunnsviktige bidrag til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket og for formidling av kunnskap om rettsregler. Lovdatas arbeid bidrar til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

I sitt foredrag etter tildelingen fremhevet styreleder Herman Bruserud at prisen først og fremst går til dem som gjennom 35 år har utviklet Lovdata til det Lovdata er i dag, de som til daglig tilrettelegger informasjon til brukerne av tjenestene og som hjelper brukerne på best mulig måte.

Prispengene på kr 75 000,–  vil bli benyttet til å få i gang et arbeid med oversettelse av sentrale lover til engelsk.