Beskrivelse av filen.

Rettssikkerhetsprisen 2016 tildeles Lovdata

Juristforbundet tildeler Rettssikkerhetsprisen for 2016 til Lovdata. Prisen mottas under Rettssikkerhetskonferansen 27. september.

Nyhet    31. august 2016    👤Vegar Robertsen

Det er ekstra ærefullt og hyggelig å bli tildelt prisen i år som Norges Juristforbund fyller 50 år, sier direktør Odd Storm-Paulsen.

Juristforbundet har gjort 2016 til Rettssikkerhetens år og bruker jubileet til å kjempe for rettssikkerheten til grupper som er spesielt sårbare. Det sentrale for Lovdata er å gi kunnskap om rettsregler og rettspraksis. Lovdatas bidrag til rettssikkerhet har særlig vært å gi borgerne enkel tilgang til lover og forskrifter. Vi ga myndighetene oversikt over hvor mange forskrifter vi faktisk har i Norge og hvilke som gjelder. Ikke minst har Lovdata bidratt til rettsenhet og likebehandling hos ulike myndigheter og i rettsvesenet. Det er ikke tilstrekkelig å gi tilgang til lover og forskrifter. Befolkningen har ulike forutsetninger for å få kunnskap om – og å forstå sine rettigheter og plikter. Her er det fortsatt mye både Lovdata og andre kan bidra med.

Lovdata er 35 år i år. Nytten for juridiske saksbehandlere og folk flest er blitt til gjennom merverdien redaksjonen vår gir de dokumentene vi daglig mottar fra ulike kilder, og gjennom de innovative systemene som er utviklet etter hvert som ny teknologi har gitt nye muligheter. Lovdatas virksomhet har blitt lagt merke til også utenfor Norge, avslutter Storm-Paulsen.


Her kan du lese mer om tildelingen og juryens begrunnelse.

Dagens ledelse og tidligere ledelse i Lovdata er intervjuet i siste nummer av Juristkontakt


Henvendelser til Lovdata i tilknytning til pristildelingen kan rettes til:

Styreleder Herman Bruserud herman.bruserud@jus.uio.no (tlf: 932 47 458)

Direktør Odd Storm-Paulsen osp@lovdata.no (tlf: 979 72 600)