Revisor dømt til å betale erstatning

I en dom fra Borgarting lagmannsrett avsagt 26. november 2001 er et selskaps valgte revisor dømt til å betale erstatning på 16 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter for ikke å ha hindret eller redusert selskapets tap i forbindelse med administrerende direktørs valutahandel. Les dommen her.

Avgjørelse    28. november 2001    👤Knut Davidsen