Artikkelbilde for Europalov-artikler

"Roam like at home" – EØS-notat om rimelig bruk

Samferdselsdepartementet publiserte 4. april 2017 EØS-notatet om de detaljerte bestemmelsene for "rimelig" mobilbruk i utlandet fra 15. juni 2017.

Artikkel    4. april 2017    👤Randi Bjørhei   

Det settes ikke tidsbegrensninger for utlandsoppholdet, men for å hindre misbruk av ordningen kan selskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter. Det detaljerte regelverket ble vedtatt av Kommisjonen 15. desember 2016 etter intense forhandlinger med medlemslandens representanter og etter påtrykk fra Europaparlamentet.

Les mer om saken på europalov.no