Røykeforbudet i tobakksskadeloven

Fra 1. juni 2004 er det ikke tillatt å røyke i serveringssteder, se tobakksskadeloven § 6. Tilsynet med at reglene overholdes er lagt til kommunestyret eller til organ som kommunestyret delegerer myndigheten til. Overtredelse av forbudet straffes i følge § 10 i tobakksskadeloven med bøter.

Lovtidend    1. juni 2004    👤Knut Davidsen