Sidetall i NOUer og Ot.prp.-er i Lovdatas abonnementssystem

I Lovdatas abonnementssystem Lovdata Online finner du nye og eldre forarbeidsdokumenter med sidenummerering. Sidetallene er identiske med sidereferansene på de originale trykte versjonene. Det er derfor enkelt å finne frem til en bestemt side med utgangspunkt i en sidereferanse.
Vi er kjent med at PDF-versjoner av NOU’er og Ot.prp.-er på Regjeringens nettsted – regjeringen.no (gjelder årene 2002 og 2003) har andre sidetall enn de trykte versjonene. Disse PDF-versjonene er ikke identiske med originalversjonene og er dessuten en-spaltet i motsetning til de trykte versjonene som er to-spaltet. Lovdata forholder seg imidlertid alltid til de originale trykte versjonene. Bestill et abonnementLovdata Online og få tilgang til nye og gamle forarbeidsdokumenter, regelverk, avgjørelser, juridiske artikler og internasjonale rettskilder. 

Nyhet    7. mars 2011    👤Lovdata   

I Lovdatas abonnementssystem Lovdata Online finner du nye og eldre forarbeidsdokumenter med sidenummerering. Sidetallene er identiske med sidereferansene på de originale trykte versjonene. Det er derfor enkelt å finne frem til en bestemt side med utgangspunkt i en sidereferanse.
Vi er kjent med at PDF-versjoner av NOU’er og Ot.prp.-er på Regjeringens nettsted – regjeringen.no (gjelder årene 2002 og 2003) har andre sidetall enn de trykte versjonene. Disse PDF-versjonene er ikke identiske med originalversjonene og er dessuten en-spaltet i motsetning til de trykte versjonene som er to-spaltet. Lovdata forholder seg imidlertid alltid til de originale trykte versjonene. Bestill et abonnementLovdata Online og få tilgang til nye og gamle forarbeidsdokumenter, regelverk, avgjørelser, juridiske artikler og internasjonale rettskilder.