Sikkerhet i luftfarten

Forskrift 30. september 2004 nr. 1303 om låsing av cockpitdør (BSL D 1-6) er i dag kunngjort i Norsk Lovtidend. Se for øvrig forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Lovtidend    1. oktober 2004    👤Dag T Hoelseth