Sikkerhet og terrorberedskap i norske havner.

Kystdirektoratet fastsatte 23. juni 2004 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 8 første ledd forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Lovtidend    1. juli 2004    👤Knut Davidsen