Sikring av barn i bil og buss

Samferdselsdepartementet fastsatte 27. april 2006 endringer i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn og i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Lovtidend    28. april 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for endringene er krav i direktiv 91/671/EØF som er endret ved direktiv 2003/20/EF. Endringene trer i kraft 9. mai 2006 og 1. januar 2008.

I forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn innebærer endringene at barn som er under 150 cm høye alltid skal bruke godkjent sikringsutstyr i person-, vare- og lastebil. Barn mellom 135 cm og 150 cm kan bruke ordinært bilbelte dersom annet sikringsutstyr ikke er tilgjengelig. Barn skal ikke sitte i bakovervendt barnestol i forseter med kollisjonspute når denne er aktivert og det er ikke lenger tillatt å transportere barn i biler hvor bilbelter ikke er montert.

I forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) innebærer endringene at det alltid skal være minst to sitteplasser på busser, med unntak for bybusser, som har godkjent sikringsutstyr for barn som er yngre enn tre år. Er det flere barn på bussen skal bilbelte benyttes. Se omtale av forskriftsendringene her.