Sjøhastighetsforskriften

Kystdirektoratet fastsatte 5. mai 2003 ny forskrift om hastighetsbegrensninger langs kysten, i elver og innsjøer. Forskriften regulerer hastigheten i alt farvann innenfor territorialgrensen, for vassdrag så langt de er farbare med fartøy fra sjøen og for elver og innsjøer, og gjelder for alle typer fartøyer.

Lovtidend    13. mai 2003    👤Knut Davidsen