mor og barn

Skal du amme barn etter 1. januar 2014?

Kvinner har i dag rett til å kreve den fri hun trenger for å amme sitt barn, fra 1. januar 2014 har hun krav på fri med lønn for den tiden hun trenger til ammingen. Ordningen innebærer en rett til inntil en time ammefri.

Artikkel    19. november 2013    👤Knut Davidsen

Ammefri er i dag regulert i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 12-8. Endringen, som innebærer at kvinnen får lønn, er vedtatt ved lov 7. juni 2013 nr. 27 om endringer arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri), som trer i kraft 1. januar 2014. Retten til å få lønn gjelder for arbeidsdager med arbeidstid på sju timer eller mer. Lønn under ammefri skal legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer og åpner for at far kan ta en større del av foreldrepermisjonen. Dette skal bidra til mer likestilling mellom foreldrene i arbeidslivet. Ubenyttet ammefri kan ikke overføres til andre dager, og arbeidsgiver plikter heller ikke å kompensere ubenyttet ammefri på annet vis.