Fritidsbåt

Skal du kjøre båt i sommer?

Reglene for å føre fritidsbåt er gitt i småbåtloven og i forskrifter til denne loven. Kravene til båtfører er avhengig av båtens størrelse og fart.

Artikkel    9. juni 2015    👤Lovdata   

I forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt finner du reglene om båtførerbevis. Forskriften er hjemlet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven).

§ 1 i forskriften inneholder regler for eier og fører av fritidsbåter som er kortere enn 15 meter, har motor med mer enn 10 HK, og hastighet mer enn 10 knop. Ifølge forskriftens § 5 er minstealder for båtfører 16 år hvis båten er som beskrevet i § 1.

For å føre fritidsbåt som er over 8 meter, eller har motor med effekt over 25 HK, må man ha båtførerbevis, se forskriftens § 7. Dette gjelder alle som er født etter 1. januar 1980, men de som er født før denne datoen bør også avlegge båtførerprøve for å bidra til trygghet og sikkerhet for alle som ferdes til sjøs.

I forskriften finner du også regler om hvordan du kan søke om båtførerbevis og regler for anerkjennelse av utenlandske båtførerbevis.