Skiheis

Skal du på ski i vinterferien?

Svært mange ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

Artikkel    22. februar 2017    👤Knut Davidsen   

Ansvaret for kontrollen av de forskjellige typer trekk, heiser og baner har  Statens jernbanetilsyn. Hjemmel for det regelverk som legges til grunn for kontrollene er  lov 14. juni 1912 nr. 1  om anlæg av taugbaner og løipestrenger mv. Med hjemmel i denne loven er det fastsatt forskrifter om skitrekk, om totausbane, om skitau og om stolheis. I tillegg finnes forskrifter om bygging og drift og om tekniske krav til anleggene og om ståltauene som brukes. Disse forskriftene finner man ved å klikke på «Lovens forskrifter» (i høyre hjørne i skjermbildet).

Statens jernbanetilsyn har hovedansvaret for tilsyn med anleggene. Utgiftene til dette dekkes ved et årlig gebyr som betales av anleggseieren, se gebyrforskrift 13. januar 2017 nr. 37 for tilsynsoppgaver med tau- og kabelbaner mv. I tillegg er tilsynet bl.a. en pådriver for sikker transport i anleggene. Ulykker blir fulgt opp av tilsynet for å forbedre og øke sikkerheten i anleggene.