Skatte- og avgiftsvedtak for 2007

Stortinget fastsatte 28. november 2006 vedtak om skatt, avgifter til folketrygden, CO2 -avgift i petroleumsvirksomheten, produktavgift til folketrygden, arveavgift, merverdiavgift, særavgifter og tollavgifter for 2007.

Lovtidend    7. desember 2006    👤Knut Davidsen

  • Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2007 ( Nr. 1336)
  • Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. ( Nr. 1337)
  • Vedtak om CO2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2007. ( Nr. 1338)
  • Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2007. ( Nr. 1339)
  • Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2007. ( Nr. 1340)
  • Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2007. ( Nr. 1341)
  • Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2007. ( Nr. 1342)
  • Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2007. ( Nr. 1343)