Skatte- og avgiftsvedtak for 2008

Stortinget fastsatte 28. november 2007 vedtak om skatt, avgifter til folketrygden, CO2-avgift i petroleumsvirksomheten, produktavgift til folketrygden, arveavgift, merverdiavgift, særavgifter og tollavgifter for 2008

Lovtidend    14. desember 2007    👤Knut Davidsen

Stortinget fastsatte 28. november 2007 vedtak om skatt, avgifter til folketrygden, CO2-avgift i petroleumsvirksomheten, produktavgift til folketrygden, arveavgift, merverdiavgift, særavgifter og tollavgifter for 2008

  • Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2008 (nr. 1380).
  • Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2008 (nr. 1381).
  • Vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2008 (nr. 1382).
  • Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2008 (nr. 1383).
  • Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008 (nr. 1384).
  • Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2008 (nr. 1385).
  • Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2008 (nr. 1386).
  • Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2008 (nr. 1387).