Skatte- og avgiftsvedtak for 2011

Stortinget fastsatte 25. november 2010 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2 –avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2011.

Lovtidend    9. desember 2010    👤Knut Davidsen

Stortinget fastsatte 25. november 2010 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2 –avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2011.

 

  • Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2011 (Stortingets skattevedtak) ( nr. 1529).
  • Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2011( nr. 1530).
  • Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011 ( nr. 1531).
  • Stortingsvedtak om CO2 -avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2011 ( nr. 1532).
  • Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2011 ( nr. 1533).
  • Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2011 (kap. 5521 post 70) ( nr. 1534).
  • Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011( nr. 1535).
  • Stortingsvedtak om toll for budsjetterminen 2011 (kap. 5511 post 70 og 71)( nr. 1536).