Skatte- og avgiftsvedtak for 2012

Stortinget fastsatte 24. november 2011 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2012. Det ble også vedtatt en endring i skattevedtaket for 2011.

Lovtidend    6. desember 2011    👤Knut Davidsen

Stortinget fastsatte 24. november 2011 vedtak om skatt, arveavgift, folketrygdavgift, CO2-avgift, produktavgift til folketrygden, merverdiavgift, særavgifter og toll for 2012. Det ble også vedtatt en endring i skattevedtaket for 2011.

 

· Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2012 (Stortingets skattevedtak) ( Nr. 1151).

· Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjettåret 2012 ( Nr. 1152).

· Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2012 ( Nr. 1153).

· Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2012 ( Nr. 1154).

· Stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2012 ( Nr. 1155).

· Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2012 (kap. 5521 post 70) ( Nr. 1156).

· Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2012 ( Nr. 1157) .

· Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2012 (kap. 5511 post 70 og 71) ( Nr. 1158).            

 · Stortingsvedtak om endring av stortingsvedtak 25. november 2010 nr. 1529 om skatt av inntekt og formue mv. for inntekståret 2011 (Stortingets skattevedtak) ( Nr. 1150).