Høst, blader

Slutt på sommertid natt til søndag 30. oktober

Natt til søndag går vi tilbake til normaltid, sommertiden som ble innført siste søndag i mars er over for i år.

Artikkel    28. oktober 2016    👤Knut Davidsen

Sommertid brukes av de fleste industrialiserte land på de nordligste breddegrader, og også i noen land på den sørlige halvkule, hvor de legger tiden til perioden oktober til mars. Land nærmere ekvator har som regel ikke sommertid, dagenes lengde varierer ikke særlig mye i disse landene. Sommertiden er regulert i forskrift 14. desember 2007 nr. 1420 om sommertid, hvor det står at sommertid fastsettes i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober. Klokka skal altså stilles en time tilbake når det er slutt på sommertiden og en time fram når sommertiden begynner. Natt til søndag 26. mars 2017 kan vi igjen skru klokka en time fram.

Sommertiden ble første gang foreslått av Benjamin Franklin i et essay i 1784, men ble ikke tatt i bruk før i 1916 i Tyskland. I Norge har det vært sommertid i flere perioder, i 1916, 1943-45 og 1959-65 og fast fra 1980.