Høst, blader

Slutt på sommertid søndag 25. oktober

Siste søndag i mars hvert år innføres sommertid, og siste søndag i oktober går vi tilbake til normaltid.

Artikkel    23. oktober 2015    👤Knut Davidsen   

Sommertid brukes av de fleste industrialiserte land på de nordligste breddegrader, og også i noen land på den sørlige halvkule, hvor de legger tiden til perioden oktober til mars. Land nærmere ekvator har som regel ikke sommertid, dagenes lengde varierer ikke særlig mye i disse landene. Sommertiden er regulert i forskrift 14. desember 2007 nr. 1420 om sommertid, hvor det står at sommertid fastsettes i tiden mellom kl 0200 siste søndag i mars og kl 0300 siste søndag i oktober. Klokka skal altså stilles en time tilbake når det er slutt på sommertiden og en time fram når sommertiden begynner. 27. mars 2016 kan vi igjen skru klokka en time fram.

Sommertiden ble første gang foreslått av Benjamin Franklin i et essay i 1784, men ble ikke tatt i bruk før i 1916 i Tyskland. I Norge har det vært sommertid i flere perioder, i 1916, 1943-45 og 1959-65 og fast fra 1980.