Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Snart 1. januar: Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Desember er den travleste måneden i året for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Vi gjør her rede for hvordan dette innvirker på behandlingen og kunngjøringen av lover og forskrifter m.m. før nyttårsskiftet.

Lovtidend    11. desember 2015    👤Dag T. Hoelseth   

Redaksjonen i  Norsk Lovtidend  Avd. I (lover og sentrale (nasjonale) forskrifter) mottar i løpet av året mellom 1400 og 1500 saker til kunngjøring, og litt over 20 % av dem kommer i løpet av desember måned. Redaksjonen gjør det den kan for å få sakene kunngjort så fort som mulig, men en må likevel påregne lenger behandlingstid. 

Med unntak av statsrådssaker opereres det ikke med oversendelsesfrister. Forskriftene – bortsett fra statsrådssaker og stortingsvedtak, som får forrang – blir behandlet og kunngjort i den rekkefølgen de mottas. Unntak kan være forskrifter som pga. spesiell koding eller lengde krever lenger saksbehandling. 

På grunn av den store saksmengden i desember anbefales det at forskriftene vedtas og oversendes så tidlig som mulig. Jo nærmere julehelgen man kommer, jo større er sjansen for at forskriften først blir kunngjort etter nyttår. 

Fristen for oversendelse av statsrådssaker er kl. 1230 samme dag de behandles i statsråd. 

Oversendelse av saker for kunngjøring i Norsk Lovtidend skal skje via nettsiden  http://www.lovdata.no/lovtidend/kunngjoring. Vi behandler ikke saker som mottas som vedlegg til e-post. Vennligst merk at manuset skal være i Word-format eller lignende, ikke pdf.