Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Snart 1. juli – husk kunngjøring i Norsk Lovtidend

Juni er en travel måned for redaksjonen i Norsk Lovtidend. Svært mange lover sanksjoneres og forskrifter vedtas frem mot 1. juli, derfor er det viktig at sakene blir sendt til kunngjøring med en gang de er sanksjonert eller vedtatt.

Artikkel    10. juni 2016    👤Knut Davidsen

Siste planlagte statsråd er 17. juni 2016. Det er svært viktig at sakene sendes så raskt som mulig til redaksjonen, for statsrådssaker er siste frist kl. 1230 samme dag. For andre saker er det ingen frist for oversendelse, sakene blir behandlet og kunngjort i den rekkefølgen de mottas. Unntak kan være forskrifter som pga. spesiell koding eller lengde krever lenger saksbehandling. 
 
Oversendelse av saker for kunngjøring i Norsk Lovtidend skal skje via nettsiden  http://www.lovdata.no/lovtidend/kunngjoring. Vi behandler ikke saker som mottas som vedlegg til e-post. Vennligst merk at manuset skal være i Word-format eller lignende, ikke pdf.