Skifte hjul

Snart sommer - bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2016 er det etter 4. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.

Artikkel    29. mars 2016    👤Lovdata

Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 

Regler om piggdekk er hjemlet i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4 . Utgangspunktet er at man skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep. Krav om veigrep veier tyngre enn fristene. Dette må bilføreren selv vurdere.

Det er ikke krav om bruk av piggdekk i vinterhalvåret. Det er heller ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen inneholder i § 1 regler om hvilke overtredelser det kan ilegges gebyr for, og i § 2 størrelsen på gebyrene. For ulovlig kjøring med piggdekk er gebyret kr. 1.000.

 Biler som fremstilles for EØS-kontroll med piggdekk utenom de tillatte frister vil ikke bli EØS-godkjent.