Dommerklubbe

Snubletråder i straffeprosessen

En arbeidsgruppe nedsatt av Domstoladministrasjonen har i en rapport kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. 

Nyhet    19. august 2014    👤Knut Davidsen   

Av ca. 85.000 straffesaker som ble behandlet i tingrettene og lagmannsrettene i årene 2011-2013, er det ved søk i Lovdata registrert 256 opphevelser. De fleste opphevelsene skyldes feil i domsskrivingen (146 saker), feil i saksforberedelsen (72 saker) og feil under rettssaken (52 saker). Opphevelse fører som regel til at saken må behandles på nytt i samme domstol. Arbeidsgruppen anbefaler flere kompetansetiltak for å redusere antallet opphevelser. Blant forslagene er  at vanlige opphevelsesgrunner blir tema under introduksjonsprogrammet for nye dommere, problemet behandles i korte internseminarer og at rapporten gjøres tilgjengelig på domstolenes intranett. Les rapporten her.