Søk etter ord som skal stå rett etter hverandre - fraser

Til forskjell fra Lovdata Online må du i Lovdata Pro sette ord som skal stå rett etter hverandre i anførselsestegn.

Beta    24. april 2013    👤Aud Manger   

Hvis du for eksempel ønsker å søke etter frasen god tro, må du skrive "god tro". 

Dette gjelder både når du benytter hurtigsøk og når du velger avansert søk i søkeskjemaet.