Foto: Flickr/ Remi Longva ©Creative Commons

Sommerferie, kan jeg handle på søndag?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men om sommeren er det flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Artikkel    19. juli 2016    👤Knut Davidsen   

Det er lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og og helligdagsfred som regulerer åpningstidene på søndager. Faste utsalgssteder, som selger varer til forbruker, skal holde stengt på søndager. Det er en del unntak fra denne hovedregelen. I lovens § 5 annet ledd er disse listet opp, unntakene gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. Videre gjelder unntak for bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm. En uttømmende liste over unntakene står i lovens § 5. Det er også en del turiststeder som har unntak i lovens § 5 nr. 4, jf. sjette ledd, dette gjelder for eksempel Risør, Lillesand, Honningsvåg og Nordkapp og mange steder i fjellet som Hemsedal, Dombås og Trysil. For å finne ut om ditt område er turiststed med unntak i lov om helligdager og helligdagsfred, søk i Lovdata på «turiststed» og navnet på fylke, kommune eller kjent turiststed. Eksempler på turiststeder er Sjusjøen, Geiranger og Son.

Unntakene gjelder ikke alkohol, reglene om åpningstider for alkoholsalg finner du i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) kapittel 3.