Start semesteret med å opprette et gratis abonnement på Lovdata Online

Jusstudenter ved universiteter og studenter i juridiske fag ved flere høgskoler kan benytte Lovdata Online gratis.  Systemet er et  viktig verktøy for å finne relevante rettskilder – både i studiesammenheng og senere i arbeidslivet.

Søketips    13. august 2012    👤Lovdata

Jusstudenter ved universiteter og studenter i juridiske fag ved flere høgskoler kan benytte Lovdata Online gratis.  Systemet er et  viktig verktøy for å finne relevante rettskilder – både i studiesammenheng og senere i arbeidslivet.

Fremgangsmåte og vilkår for å registrere deg finner du på lovdata.no/student