Statens personalhåndbok 2016

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2016-utgaven er nå tilgjengelig. 

Artikkel    8. januar 2016    👤Lovdata   

I Statens personalhåndbok finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Fra 1. april 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt Lovdata i oppgave å forvalte og publisere SPH og å kunngjøre personalmeldinger (PM). Den elektroniske versjonen oppdateres løpende.

SPH-2016 er gratis tilgjengelig på Lovdata.no, og er nå tilgjengelig via et søk på ‘SPH-2016’ 

Om kort tid vil lenker som peker til SPH-2015 omdirigeres til årets versjon.

I Lovdata PRO finner du SPH-2016 her; https://lovdata.no/pro/SPH/sph-2016

Dersom du ønsker å få varsling ved kunngjøring av nye personalmeldinger til Statens personalhåndbok gjøres det ved å registrere deg på denne siden; https://lovdata.no/tjenester/varsling-sph