Statens personalhåndbok 2017

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2017-utgaven er nå tilgjengelig. 

Artikkel    2. januar 2017    👤Randi Bjørhei   

I Statens personalhåndbok finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Statens personalhåndbok er tilgjengelig på Lovdata.no; SPH-2017 og i Lovdata Pro; SPH-2017. Den elektroniske versjonen oppdateres løpende.

Dersom du ønsker å få varsling ved kunngjøring av nye personalmeldinger til Statens personalhåndbok gjøres det ved å registrere deg på denne siden;  https://lovdata.no/tjenester/varsling-sph