Logo - Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statens personalhåndbok - SPH

Lovdata har gleden av å kunne tilby Statens personalhåndbok til sine brukere - både i Lovdata Pro og på Lovdatas åpne nettsted.

Nyhet    1. april 2014    👤Odd Storm-Paulsen   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Lovdata i oppgave å forvalte og publisere Statens personalhåndbok og å kunngjøre personalmeldinger. 

Statens personalhåndbok er gjort tilgjengelig for alle på Lovdatas åpne nettsted. Løsningen har langt bedre søkefunksjonalitet enn den elektroniske personalhåndboken som departementet tidligere har tilbudt brukerne. Her finner du mer informasjon om tjenesten og hvordan tjenesten kan brukes på Lovdata åpne nettsted.    

I Lovdata Pro er Statens personalhåndbok lenket til flere rettskilder. Verktøyene i Lovdata Pro kan brukes til å velge ut deler av personalhåndboken, som du kan sammenstille med andre rettskilder i ditt eget dokument. Du kan legge til dine egne kommentarer og dele utvalg og merknader med andre i organisasjonen din. Statens personalhåndbok i Lovdata Pro vil være tilgjengelig i virksomheter som abonnerer på Lovdata Pro. Den enkelte bruker av Lovdata Pro må registrere seg som personlig bruker i virksomhetens abonnement for å få tilgang til personalhåndboken med verktøyene.

Lovdata tilbyr kurs i bruk av Lovdata Pro. Det vil bli utformet egne kurs rettet mot bruk av Statens personalhåndbok for statlige virksomheter.

 
Se personalmelding PM-2014-3.