Statens personalhåndbok på lovdata.no: en kort veiledning


Hvor finner jeg Statens personalhåndbok?

Statens personalhåndbok finner du under Rettskilder i menyen på venstre side:

 Hvordan virker innholdsfortegnelsen?

Først i dokumentet ligger en innholdsfortegnelse som gir oversikt over alle kapitlene. Her klikker du deg enkelt videre til et kapittel.


Utvidet innholdsfortegnelse med søkemulighet

Øverst på siden finnes også en utvidet innholdsfortegnelse i nedtrekksmeny.

Denne gir en komplett oversikt over alle overskrifter i dokumentet. Her kan du scrolle og klikke deg inn på et punkt i personalhåndboken.


En søkeboks gjør det mulig å søke innenfor innholdsfortegnelsen på ord eller paragrafer.


Et søk på ‘arbeidstid’ vil liste opp alle punktnummer i personalhåndboken der søkeordet finnes:


Hvor finner jeg tidligere utgaver av Statens personalhåndbok?  

Tidligere utgaver av personalhåndboken er tilgjengelig under ikonet

Pdf-versjoner av SPH og hovedtariffavtalen er tilgjengelig tilbake til 2006.

     

Hvor finner jeg personalmeldingene? 

En liste over alle personalmeldinger finnes under ikonet

Fra en personalmelding vil du i feltet Sammendrag kunne klikke deg direkte inn på punktet i personalhåndboken som personalmeldingen omhandler.


Fra personalhåndboken fører en lenkeknapp tilbake til personalmeldinger som omhandler punktet i personalhåndboken.


Hvordan søker jeg på lovdata.no?  

Øverst på siden kan du gjøre et søk i alle dokumenter som finnes på lovdata.no.  


Du kan f.eks. søke etter en lov eller på stikkord. Et søk på ‘arbeidstid’ gir oss treff i disse rettskildene på lovdata.no, tallene i blått viser hvor mange dokumenter det er funnet innenfor hver rettskilde:


Hvordan søker jeg i Statens personalhåndbok?  

Søkefeltet øverst på siden kan også brukes til å begrense søket til kun å vise treff innenfor personalhåndboken. Når du har åpnet personalhåndboken vil feltet endres slik at du kun gjør et søk innen personalhåndboken.


Søkeresultatet vises i en liste der du kan klikke deg inn på ønsket punktnummer


Hvordan tar jeg utskrift?

Du kan ta utskrift av et kapittel ved å klikke på ikonet for utskrift øverst i høyre hjørne