Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 10. mars 2017

I statsråd 10. mars 2017 ble det fastsatt at ni fylkesmannsembeter blir slått sammen til fire og blant annet fastsatt endringer i konsesjonsforskriften (som gjelder fiske og fangst).

Lovtidend    10. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Vedtak 10. mars 2017 nr. 293 - Sammenslåing av ni fylkesmannsembeter i fire sammenslåinger fra 1. januar 2019 innebærer at følgende fylkesmannsembeter blir slått sammen:

1. Fylkesmannsembetet i Hordaland og fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane.
2. Fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, fylkesmannsembetet i Østfold og fylkesmannsembetet i Buskerud.
3  Fylkesmannsembetet i Oppland og fylkesmannsembetet i Hedmark.
4. Fylkesmannsembetet i Telemark og fylkesmannsembetet i Vestfold.

Sammenslåingene fører til at fylkesmannsembetene inndeles i 11 embeter, Aust- og Vest-Agder er allerede slått sammen, og Sør- og Nord-Trøndelag slås sammen fra 1. januar 2018. De øvrige embetene opprettholdes som i dag.

Forskrift 10. mars 2017 nr. 291 endrer forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) innebærer endringer i  bestemmelsene om alternativ redskapsbruk, dagens ordning med søknadsplikt for redskapsfleksibilitet erstattes av en automatisk adgang til redskapsfleksibilitet. Endringene innebærer en betydelig forenkling både for fiskerinæringen og fiskeriforvaltningen.

Vedtak 10. mars 2017 nr. 292 - Fullmakt til Nærings- og fiskeridepartementet til å tilbakekalle tillatelser tildelt i medhold av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-25 og § 4-7, jf. deltakerloven § 19 innebærer at tillatelser tildelt i medhold av de nevnte paragrafer blir overflødige, og kan derfor tilbakekalles.

Les statsrådslisten her.