Statsråd 12. desember 2003

I statsråd 12. desember 2003 ble det sanksjonert 15 lover. Les lovene her.

Lovtidend    12. desember 2003    👤Knut Davidsen