Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 12. juni 2015

I statsråd 12. juni 2015 ble endringen i Grunnloven § 89 kunngjort, og endring til utlendingsloven om gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013 sanksjonert.

Lovtidend    12. juni 2015    👤Knut Davidsen   

Grunnloven § 89.

Stortinget fastsatte 1. juni 2015 vedtak om endring i Grunnloven § 89. Endringen, eller rettere sagt den nye bestemmelsen, gir i saker som reises for domstolene de samme domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven. Se egen artikkel om Grunnloven § 89. Les forarbeidene her.

Lov 12. juni 2015 nr. 40 om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen) gjennomfører i norsk rett Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni 2013 (Eurodac-forordningen 2013). I lovens § 101 innføres forordningen som gjør Eurodac-forordningen til norsk lov. Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere, samt utlendinger som påtreffes i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense. Eurodac-regelverket omhandler reglene knyttet til opptak og lagring av disse fingeravtrykkene og opplysningene. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.