Statsråd 12. november 2010

I statsråd 12. november 2010 ble lov nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre sanksjonert. Loven trer i kraft fra det tidspunktet konvensjon 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (populært kalt Cape Town-konvensjonen) og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre, trer i kraft for Norge.

Lovtidend    12. november 2010    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 12. november 2010 ble lov nr. 58 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre sanksjonert. Loven trer i kraft fra det tidspunktet konvensjon 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (populært kalt Cape Town-konvensjonen) og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre, trer i kraft for Norge.

Les forarbeidene til loven her.