Statsråd 13. april 2012

I statsråd 13. april 2012 vart lov nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Lovtidend    13. april 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 13. april 2012 vart  lov nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) sanksjonert. Les statsrådslista her.

Lov nr. 15 om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) avvikler åremålsordninga for nemndleiarar og gir einslege, mindreårige asylsøkjarar rett til eigen representant, sjå det nye kapittel 11A. Føresegna i utlendingslova § 77 tredje ledd gjeld frå 1. mai 2012. Les forarbeida her.