Statsråd 13. desember 2002

I statsråd 13. desember 2002 ble det sanksjonert 14 lover. Nye lover er lov om e-pengeforetak og to lover som omdanner Statens Vegvesen og Luftfartsverket til hhv. statlig aksjeselskap og aksjeselskap. Les de tre nye og de 11 andre endringslovene her. Statsrådslisten, som også inneholder ikrafttredelser, delegasjoner og forskrifter, finner du her.

Lovtidend    13. desember 2002    👤Knut Davidsen