Statsråd 14. desember 2007

I statsråd 14. desember 2007 ble det sanksjonert en ny lov (om studentsamskipnader) og 19 endringslover, hvorav 17 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivingen. Se opplistingen under.

Lovtidend    14. desember 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 14. desember 2007 ble det sanksjonert en ny lov (om studentsamskipnader) og 19 endringslover, hvorav 17 av lovene gjelder endringer i skatte- og avgiftslovgivingen. Se opplistingen under.

I tillegg ble lov 29. juni 2007 nr. 80 (endringer i patentloven) satt i kraft med overgangsregler og forskrift. Det ble òg fastsatt forskrift om sommertid og opphevelse av den gamle forskriften, ny abortregisterforskrift og delegering til Nærings- og handelsdepartementet etter den nye måleloven.

Endringer i skatte- og avgiftslovene:

 • Lov nr. 98 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
 • Lov nr. 99 om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
 • Lov nr. 100 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 • Lov nr. 101 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
 • Lov nr. 102 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
 • Lov nr. 103 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Lovens kap IV trer i kraft 1. januar 2008 med virkning fra og med inntektsåret 2007.
 • Lov nr. 104 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
 • Lov nr. 105 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen.
 • Lov nr. 106 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
 • Lov nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
 • Lov nr. 108 om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon avmerverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
 • Lov nr. 109 om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.
 • Lov nr. 110 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
 • Lov nr. 111 om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 • Lov nr. 112 om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.
 • Lov nr. 113 om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
 • Lov nr. 114 om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak § 164 om endringer i andre lover.

Se forarbeidene til skatte- og avgiftslovsendringene her.

Lov nr. 115 om endringer i opplæringslova. Loven trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene til endringsloven her.
Lov nr. 116 om studentsamskipnader. Loven trer i kraft 1. august 2008. Se forarbeidene til loven her.
Lov nr. 117 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Loven trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene til endringsloven her.