Statsråd 14. januar 2011

I statsråd 14. januar 2011 ble det sanksjonert to lover – endringer i kommuneloven og endringer i dekningsloven.

Lovtidend    14. januar 2011    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 14. januar 2011 ble det sanksjonert to lover – endringer i kommuneloven og endringer i dekningsloven.

Lov nr. 1 om endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) endrer § 30, § 31, § 68 og § 77 og innfører ny § 31a. Hensikten med lovendringene er å gjøre reglene om møteoffentlighet mer presise og enklere å praktisere for kommunene og fylkeskommunene. Loven trer i kraft 1. juli 2011. Les forarbeidene her.

Lov nr. 2 om endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler) innfører ny § 7-14, som medfører at avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler gis forrang fremfor kraftkjøperens bo, etterfølgende kreditorer og senere rettsstiftelser i kraftkjøperens kontraktsposisjon.

Vedtak om ikrafttredelse av loven gis senere. Les forarbeidene her.